...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮރުވަޅު
ނ.
(1) ދޮރުގެ ކަނިމުޑިފަދަ ތަކެތި ޖަހާން އެއްޗެހީގައި ކޮނެފައި ހުންނަ ވަޅުކޮޅު.
(2) ކަންފަތުގެ ހިނދުރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިނދުރި . ރޭޒާވަޅު . ފެތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ