...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮރުވުން
މ.
(1) އެއްފައި ކުރުވުން.
(2) ހިނގުމުގައި އެއްފައި ހަމައަށް ނޭޅޭ ގޮތްވުން.
(3) މަޖާޒު:
ބައެއް ތަކެއްޗާއި ކަންތައް ހަމައިން ނައްޓައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަޑޮވުން . ފާބަޑަވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ