...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮރުދަން
ނ.
(1) ބަޑިރޯކުރާ ފޮލިސާއަށް ލައްވާން، ފޮތީން ނުވަތަ ކަފައިން ދެއުޅިޔަށް ޅަކޮށް އަނބުރާ އެއްޗެއް.
(2) ބަޑިރޯކުރާ ފޮލިސާއަށް ލައްވާން.
ފޮތީން ނުވަތަ ކަފައިން ކުރުފަލަކޮށް ޅަކޮށް އަނބުރާ އެއްޗެހި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފޮލިސާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ