...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮރުދެމުން
މ.
ކުޅިޖެހުމުގައި ފައިން ހަދާގޮތެއް.
މިކަން ކުރާގޮތަކީ، ތިރިވެ ދާނޑުގައި އޮވެފައި ފަހަތުލައި ކުރިއަށް ގެންނަމުން، ތެދުވެ ކުރީގައި ހުރި ފައިގެ އިނގިލިތައް ވަށައިލައި ރޮނގެއް އަޅައިފައި އިހުއޮތް ގޮތަށް ފަހަތަށް ގެންދަނީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮރައިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ