...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮރެފާނު
ާ ފަންޏެއް.
މިއީ ކަޅުމުށިކުލައިގެ ހިމަދިގު ފަންޏެކެވެ.
މިފަނިގޮވާކަމަށް ބުނެއުޅެނީ ކޮންމެވެސް ޚާއްޞަކަމެއް މެދުވެރިވާން ވުމުން އެކަމުގެ ޢަލާމާތެއްގެ ގޮތުންނެވެ.
މިސާލަކަށް:
މީހަކު މަރުވާންވުމުން.
ނުވަތަ ރަށުގައި ނުރައްކާ ރޯގާ ބަލިކަމެއް ފެށެން ވުމުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮރެކޮރެފާނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ