...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮބަޑި
ނ.
ދަތްސާފު ނުކުރުމުން ދަތުގައި ހެދޭ ރީނދޫ ކުލައިގެ ހަޑިއެއްޗެއް.
މިއެންމެ ބޮޑަށް އުފެދެނީ ދަތުގެ ބުޑުދޮށުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮބަޑިޖެހުން . ދަތުމިރި . ލަފިދަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ