...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮބާ
ހަކު މިވެނި ގޮތަކަށް ކަމެއް ވެދާނެޔޭ ބުނެފައި އޮއްވާ އަނެކަކު އެބަސް ނާހައި އެކަންތައް ކޮށްގެން، ކުރީގައި ބުނިމީހާ ބުނިގޮތަށް ކަންތައްވީމާ، އެކަމެއް ކުރިމީހާއާއި ދިމާއަށްބުނެ އުޅޭ ބަހެއް.
މިސާލު:
ކޮބާ މަބުނިގޮތަށް ނޫންހޭވީ.
(3) ނިކަން.
މިސާލު:
ކޮބާދީބަލާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނާގަބާޑި . ބޮހ . ކޮބާ . މިނިކާރާއްޖެ . ގުއި ރެވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ