...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮޅަލި
ނ.
(1) ދެގަނޑެއްޗެއް ގުޅުވުމަށްޓަކައި، ކަނޑާ ކެނޑުން.
ވަޅަށް ފައްތާން ބޭނުންވާ އެތިގަނޑުގެކޮޅުން ކަނޑަމުންގޮސް ކެންޑުންވަޅަށް ފައްތައި ހަރުލެއްވުމަށްޓަކައި ނުކަނޑައި ބާއްވާ ތަންކޮޅު.
(2) (ޅ) އައްޕަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ