...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮޅި
ނ.
(1) ވިއްސާރަވިލާ.
(2) ގޮވާން ގަހުގެ ކުރާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަރޯޅި . ހާފުސް . ބަރަނިދަނޑި . ބަދުރުވާ . ބުރުނުވިލާ . ބުރުނުވިލާޖެހުން . ޅަވުން . ކުނިވިއްސާރަ . ކުރާގަނޑު . ކޮޅިޖެހުން . އުސްކުރުން . ވިއްސާރަޖެހުން . މަސްދަނޑިގަނޑު . މާނަކަތްގެންމަޑުވުން . ޙުޒާމު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ