...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮޅިގަނޑު
ނ.
ވަޔާއި ވާރެޔާއި އެކުލެވިގެން އަންނަ ވިއްސާރަގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަރޯޅި . ބަދުރުވާ . ބުރުނުވިލާ . ބުރުނުވިލާޖެހުން . މާނަކަތްގެންމަޑުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ