...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮޅުންއެޅުން
މ.
(1) ކަނޑުގަދަވެގެން ދިރުނބާކޮޅުން ރާޅުއެރުވުން.
(2) މަސްދޯނިފަހަރުގައި އެން ހުސްކޮށް ދިޔަހިއްކައި ކަހާލުމަށްފަހު ފަށަން މަތި ސާފުކުރުމަށްޓަކައި ދިރުނބާކޮޅު ކޮޅުވަތަށް ދިޔަހިއްކާ ފައިން ފެންއެޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ