...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮޅުބިތް
ނ.
(1) ފުރާޅު ފަންގެލާއިރު ފަންވަތުގެ ކޮޅު ފުރާޅުގެ ކޮޅަށް އޮޅާލާތަން.
(2) ގޭގެ ދެކޮޅުންކުރެ ކޮންމެ ކޮޅެއްގައި ހުންނަބިތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މާބިތާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ