...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮޅުކުރުން
މ.
(1) އެއްޗެއް ނަގައި ތެދަށް ބެހެއްޓުން.
(2) ކަމެއް ނިންމުން.
(3) ރިޔާނަގައިގެން ދުއްވާތަކެތި ވަޔާދިމާއަށް ނެގެހެއްޓުން.
(4) ފިރިހެން ހަށީގައި ވާގިޖެއްސުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ