...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮޅުވަތް
ނ.
(1) އޮޑިދޯނި ފަހަރުގެ އެންމެ ދިރުނބާކޮޅުވަތް.
(2) ކޮޅުއޮޑިވަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުޑަބުންދުވަތް . ކޮށިގަނޑުވަތް . ކޮޅުއޮޑިވަތް . ކޮޅުވަތާ . ކޮޅުވަތް . ވައުވަތް . މާވަތުދިރުނބާވަތް . ފެންފިލާވަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ