...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮޅުވެއްޓި
ނ.
މީހުންނާއި މުދައު އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދާން ބޭނުންކުރާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދެއް.
މީގެ ދިރުބާކޮޅު ހުންނަނީ ހަމައަށެވެ.
މިތަން ވައްޓައި ނަގާ ހެދެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކެޑެވެއްޓި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ