...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮޅުމަތިލުން
މ.
(1) މުންޑާއި ފޭލިފަދަ ތަކެތީގެ ކޮޅުމަތި ވިޔުން.
(2) އިހުގައި ވިޔެގެން ގެންގުޅުނު ހަރުވާޅު ދާގަނޑު ދެކޮޅުގައި ކަސަބާއި ފަށުވިން އެހަދާ ގޮތްތައް ހެދުން.
(3) ކުޅިޖަހާ ހަރުވާޅުގެ ކުރިމަތީގައި އެލުވާން ކަސަބާއި ފަށުވިން ހަދާ ކޮޅުމަތި ހަރުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ