...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮޅުފައި
ނ.
(1) ދަށްފައި.
(2) ފައިގެ ކުރީކޮޅު.
]މިބަސް ކިޔައި އުޅެނީ ފައިގެ އެ ހިސާބުން ކުރާއަމަލަކާ ގުޅުވައިގެންނެވެ.
މިސާލު:
(ހ) ކޮޅުފައިން ޖެހުން.
(ށ) ކޮޅުފައިލުން..
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮޅުފައި . ކޮޅުފައިލުން . ފުއްފައި . ފުއްފައިންޖެހުން . ސައްޕުޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ