...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮޅުފިލާގޮނޑި
ނ.
ތެޔޮފޮށިގަނޑުގެ ކޮޅުބިތުގެ ތިންގަނޑުފިލައިން ޖަހައިއުޅުނު ގޮނޑި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފުށިގޭނޑި . ފޮއްތާ . ފޯތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ