...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮޅުދާލި
ނ.
(1) ވަޑާން ކުރާއިރު އެއްޗެހި ހަދައިފައި އިތުރުވާ ލަކުޑީގެ އެތިއެތިކޮޅު.
(2) ބައެއްކަހަލަ އެއްޗެހިން ހަދައިފައި އިތުރުވާ ތަކެތި.
މިސާލު:
ކޮޅުދާލި ކަރުދާސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮޅުހަދު . ކޮޅުހޮނދު . ކޮޅުދާލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ