...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮކަޑި
ނ.
މީދާ މަރަން ގެންގުޅޭ ވަރަށް ވަރުގަދަ ވިހައެއް.
މިހުންނާނީ ހުދުކުލައިގެ ހިމުން ފުށެއްހެނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޭސްލުން . މިސާލުބަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ