...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮކާ
ތްޕެއް.
މިއުޅެނީ މާމަލުގެ ފޮނިބޮއިގެންނެވެ.
މީގެ ވަރަށް ގިނަ ވައްތަރު ހުރެއެވެ.
މީގެ ފިޔަގަނޑު ތަފާތު ކުލަކުލައިގައި ހުރެއެވެ.
(2) މޫދުގައި އުޅޭ ފަތިމަހެއް.
(3) ކޮކާލުގެ ސިފައިގައި ހަދައިގެން އެއްލާން ގެންގުޅޭ ބާވަތެއްގެ ގުޑިޔެއް.
(4) ބާވަތެއްގެ ބޮއްޔެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދަވަރަކޮކާ . ހަންޑިކުރާ . ހަންޑިކޮކާ . ހަލޫއި . ހިންދުކޮކާބިބީ . ހުވަނިކޮކާ . ހުވަނިދޫނި . ހުދުކޮކާ . ހުދުކޮކާބޮލި . ނިގޫހުދުކޮކާމަސް . ރަންކޮކާ . ރަންކޮކާބުރުން . ރަތްކޮކާލި . ރަތްދަނޑިކޮކާ . ރަސްކޮކާމަސް . ރުވާކޮކާ . ރެދަން . ބަޅިނދު . ބައިބުރުކޮކާމަސް . ބައްބެނު . ބަތްޕޮޅިކޮކާ . ކަހަނބުކޮކާ . ކަށިކޮކާމަސް . ކަތިރިނދަލި . ކޮރުކޮކާ . ކޮރުކޮކާހުއި . ކޮކާ . ކޮކާބޮލި . ކޮކާފަނި . ކޮކާޓައީ . ކޮކިން . އަކުންބަކުން . އަލިފާންކޮކާ . އެއްގަމުކަހަނބު . އެއްގަމުވެލާ . އޮނުފަތިރާރާ . ވަލުގުންބެރެ . ވަސިއްޔަތު . މަޑި . މޭލަންފަތި . ފަންކޮކާ . ފިނދު . ފުށްދީފައިދިއުން . ފޮނިބުއިން . ފޮނިކޮކާ . ދޮންބިބީކޮކާ . ލޫއި . ލެއިކޮކާ . ލޭކޮކާ . ލޭފިނދު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ