...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮކާބިބީ
ެވެ.
ދެއަރިމަތީގައި ދެކަތްޕަށްވާ ގޮތަށް އަޅިކުލައިގެ ރޮނގުތަކެއް ހުރެއެވެ.
މަޑުކޮތަރިބައިގެ މަތިން ފެށިގެން މަހުގެ ލޯހުރަސްކޮށް، ބަނޑުދަށް ފަރާތުގެ ކޮތަރިބައިގެ ނިމޭ ހިސާބަށް ކަޅުކުލައިގެ ފުޅާ ރޮނގެއް ހުރެއެވެ.
މަހުގެ ނިގޫ ކޮޅުގައި ހުންނަނީ ރީނދޫކުލައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިންދުކޮކާބިބީ . ދޮންބިބީކޮކާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ