...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮކާބުރުން
މ.
މަޖާޒު:
އެނބުރުން އަރައިގެން ގޮސް، ކުލަކުލައިގެ ކުދިކުދި އެތިކޮޅުތަކެއް މޫނު މަތީގައި އެނބުރޭގޮތަށް ލޮލަށް ފެންނަ ގޮތްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ