...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮކާބޮލި
ނ.
ބޮލީގެ ބާވަތެއް.
ކޮކާ ބޮލީގެ ތެރޭގައި ކުލަތަފާތު ބޮލިހުރެއެވެ.
އޭގެ މަތީފަރާތް ހުންނަނީ އެކިވަރުގެ ކަޅުދަނބު ކުލައަކުން ފުރާލެވިފައެވެ.
ބަނޑުދޮށް ހުންނަނީ ހުދުކުލައިގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުދުކޮކާބޮލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ