...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮކާގަސް
ނ.
ފަތުގައި ކުޑަ ކެހެރިގޮތެއް ހުންނަ ފަތްބޯ ގަހެއް.
މި ގަސް ހަތަރު ފޫޓަށް ހެދެއެވެ.
މީގެ އެކި ކުލަކުލަ ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ