...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮކޯ
ނ.
(1) ކޮކޯގަހުގެ އޮށް މުގުރައިގެން ތައްޔާރުކުރާ ފުށެއް.
މިފުށް ހުންނަނީ މުށިކުލައިގައެވެ.
(2) ކޮކޯ އޮށުގެ ފުށުން ތައްޔާރުކުރާ ބުއިމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮކޯ . މެޓާ . ޗޮކުލެޓް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ