...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮއިބޮނޑި
ނ.
އިހުގައި ހަނގުބޭކަލުންގެ އަނބިން ވިހޭމާ އެމީހަކު އަށީބޭކަލުންނަށް ދޭންޖެހޭ ކެއުމެއް.
ނުވަރޭ ފެނުން ނުކެނޑެނީސްދޭނަމަ ކޮންމެވެސް ކާއެއްޗެއް ދެނިކޮށް ފުދުނީއެވެ.
އޭގެ ފަސްވެއްޖެނަމަ ދޭންވާނީ ހަތަރުނާޅި އަވެއްޔާއި، އެޔާވާނެ އެހެން އެއްޗެއްސެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ