...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮއިމަލާ
ނ.
ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އިސްލާންވެވަޑައިގަތް ކަމަށްބުނާ ރަސްގެފާނަށް އިސްލާންވެ ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރީން ކިޔައި އުޅުނު ނަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުތަކުރުފާނު ވާހަކަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ