...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮއިލު
ނ.
(1) ރަސްކަމުގެ ދަރުބާރު ހިންގާ ޚާއްޞަ ގަނޑުވަރު.
(2) ބުދުފައްޅި.
(3) ކަރަންޓުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގާބައެއް އާލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއް.
މިއީ މަޢުދަނީ ނަރަކުން ޚާއްސަ ގޮތަކަށް އޮޅައިފައި އޮންނަ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުފަށްއެއްތެޔޮ . ހަތްބަހައްޓާދޮރާށި . ބަދިގޭމީހުން . ބޮޑު ގަނޑުވަރު . ބޯފޮޅިޔަށްވަޑައިގަތުން . ކިއްލާ . ކިލެގެބުރުޒު . ކުދިބޭކަލުން . ކުދިކިޔެވެނިން . ކޯލު . މަލިން . މަލިންބޭކަލުން . މަލިންކަން . މާބަނޑޭރި . މާބަނޑޭރިކަން . މެދުމާދޮރޯށި . ފާނޯ . ގަނޑުވަރުތެރެ . ޓުރާންސުފޯމަރު . ޗޯކު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ