...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮއްބޯވިލާ
ނ.
(މ) ފަށަލަ ފަށަލައަށް ބޯކޮށް ހުންނަ، ވިލާ.
މިކަހަލަ ވިލާތަކުގެ ކައިރިފަށް ހުދުވާނެއެވެ.
މިއީ ވިއްސާރައެއް ގާތްވެއްޖެކަމުގެ ނިޝާނެއް ކަމުގައި ބުނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ