...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮއްކޮ
ނ.
(1) ތިމާގެ މީހުންގެތެރެއިން ހަގުމީހާ.
(2) ތިމާއަށްވުރެ ހަގުކުދީންނަށް އޯގާވެރިކަމުގެ ގޮތުން ކިޔާ އުޅޭ ނަމެއް.
ބައެއް ފަހަރަށް ވަނަމަކަށްވެސް ބައެއްމީހުނަށް މިހެން ކިޔައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުދުދަރި . އަރަތް . އަޚު . އުޚުތު . އެކޮއި . މިއޮތް . ފަހަރިކޮއްކޮ . ގޮނޑިކޮއްކޮ ކުޅުން . ގޮޑިކޮއްޖާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ