...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮއްމަސްބުރި
ނ.
(1) ހަތަރެސްފައި ނެތް އިންސާނާ.
(2) ޚިޔާލީ ފުރޭތައެއް.
މިއީ ހަތަރެސްފައި ކަނޑައިލައިފައި އޮތް ހަށިގަނޑެއްހެން އޮންނަ އެއްޗެއް ކަމަށް ބުނެއުޅެއެވެ.
(3) މަޖާޒު:
މަސައްކަތްނުކުރާ ކަންނެތްމީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ