...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮއްތަށް ދީފައި ބަނޑަށްދޭ ވަރަށް ހުރުން
"ކޮއްތަށް ދީފައި ބަނޑަށްދޭ ވަރަށް ހުރުން" (މިސާލުބަހެއް) އެއްޗެއް މާގިނައިން ހުރީމާ ދީއުޅޭ މިސާލެއް.
މިސާލު:
އެގޭގައި ކޮއްތަށް ދީފައި ބަނޑަށްދޭވަރަށް ހިކަނދިފަތް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮއްތަށް ދީފައި ބަނޑަށްދޭ ވަރަށް ހުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ