...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮއްތު
ނ.
(1) އިރަކަށް ވަކިވަރަކަށް ކަނޑައަޅައި، މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ދޭކާބޯތަކެތި.
(2) މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު އެއްފަހަރު ކާން ކައްކައިފައި ހުންނަ ކާނާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނޑުކެއުން . ބޭރުބަނޑަހަ . ކަކާ . ކައްކާބަދިގެ . ކާޑު . ކާޑުމަސްބައި . ވާރުއޮޑީދަތުރު . މައްލަ . މާކޯހިލުން . ފަޅުކޮއްތު . ދުންބޯނޮޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ