...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮއްޓުން
ތުން ތުއްވުން.
(3) އުކުނޑި ކޮއްޓުން.
(4) ފުޓްބޯޅައާއި ހޮކީފަދަ ކުޅިވަރު ކުޅޭއިރު ދުރަށް ބޯޅަ ފޮނުވައިނުލައި ގާތުގައި ބާއްވައިގެން މަޑުމަޑުން ޖަހަމުން ޖަހަމުން ގެންދިއުން.
(5) (ޏ..) ކޮރުން.
(6) މަޖާޒު:
މީހެއްގެ ހަވާލުގައި އޮތްކަމެއް އަވަސް ކުރުމަށް އުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހީލިކޮއްޓުން . ކޮއްޓައިގަތުން . ކޮއްޓުން . އުކުއްލުން . އުއްކަޖެހުން . އުޑަނގަހެލުން . އުޑަގޮހެލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ