...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮއްޓޭ
ނ.
(1) ބޮލީގެ ބާރަފައު.
މިއީ ބާރަހާސްފުކެވެ.
(2) ބާރަހާސްފުއްބޮލި އަޅައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ މުޅި .
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮލިބަނުން . ބޮލިފާ . ބޮލިފުއް . ބޮޑުބޮލި . ގޮނޑުދޮށު މޫނުންބާނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ