...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮއްޗޭފަތް
ނ.
ހުވަނދުބޭހަށް ބޭނުންކުރާ ފަތެއް.
މިއީ ފަތުގެ ބޭރުގައި ކުދި ކެހެރިތަކެއް ހުންނަ މީރުވަސްދުވާ ފަތެކެވެ.
ފަތް ހުންނާނީ ތުނޑުތުނޑުލާފައެވެ.
މިފަތުގެ ތަނޑު ކުރުވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުވަނދުބޭސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ