...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮވެލި
ނ.
ކާޅާ ވައްތަރު ދޫންޏެއް.
މީގެ ތުން ކުރުވެފައި ލޯރަތްވާނެއެވެ.
މީތި ބިސްއަޅާނީ ކާޅު ހާއްޔަށެވެ.
މީގެ ފިރިހެން އެއްޗެހި ތިބޭނީ ކަޅުކޮންނެވެ.
އަންހެން އެއްޗެހި ތިބޭނީ ހުދު ތިއްތިއްޖަހާފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަނިކޮ . ބުޅަލުފާނަ . ކާޅުކޮވެލި . ކުނބުލި . ކުނބޯ . ކުނބޯލި . ކުބޮލި . ފުށްގަހުގުރާ . ފުއްގަހުގުރާ . ދިކޮއި . ސީނުކުކުޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ