...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮވެލިފާނަ
ް.
މިއީ ފަރުފަރުގެ މުރަކަތަކުގެ ނިވަލުގައި އުޅޭ މަހެކެވެ.
މަހުގައި ހުންނަނީ ދިއްލިފައި ހުންނަ ރަތްނާރިނގު ކުލައެވެ.
ބޮލުން ފެށިގެން މުޅި މަހުގައި ނޫކުލައިގެ ކުދިކުދި ތިކިތަކެއް ހުރެއެވެ.
ކަންފަތުގެ ފަހަތުކޮޅު ހުންނަނީ ރީނދޫ ކުލައެއްގައެވެ.
(2) ބުޅަލަފާނަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުޅަލުފާނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ