...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮމާ
ނ.
، މިފާހަގަ.
މިއީ ޖުމްލައެއްގެ ތެރޭގައި ކުޑަކޮށް މަޑުކޮށްލަންޖެހޭ ތަންތަން ފާހަގަކުރުމަށް ޖަހާ ނިޝާނެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެޑުކުއާޓަރު . ފުލީޓު . ތިކިކޮމާ . ޑިވިޒަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ