...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮމާކޯޅި
އާއެވެ.
މިނިޝާން ބޭނުންކުރަނީ އެހެން މީހެއްގެ ޢިބާރާތެއް އޭނާ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ލިޔުމުގެ ތެރޭގައި ބޭނުން ކުރާއިރުއާއި ލަފުޒަކުން ދޭހަވާމާނަނޫން މާނައެއްގައި އެލަފުޒު ބޭނުން ކުރާއިރު އެ ޢިބާރާތެއްގެ ނުވަތަ އެލަފުޒެއްގެ ފެށޭތަނުގައާއި ނިމޭ ތަނުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ