...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮމިޓީ
ނ.
ގިނަ ބައެއްގެ ތެރެއިން ވަކި ކަމަކަށް ޚާއްޞަކޮށް ހޮވާ މީހުންކޮޅެއް.
މިސާލު:
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބަޖެޓާމެދު ވިސްނާގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ކޮމިޓީއެއް ހޮވައިފިއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރައީސް . ރައީސްކަން . ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން . ބޯޑު . ކޮމިޓީ . ވަލީކޮމިޓީ . މަޖިލީސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ