...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮތަނބިރި
ނ.
ހަވާދުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ އަސޭމިރުސް ފުކެއްވަރަށް ވައްކޮށް މަޑުރީދޫކުލައިގައި ހުންނަ ފުކެކެވެ.
Mީގެ ގަހުގެ ފަތުގެ ކުލަ ހުންނަނީ މަޑުފިޔާތޮށި ނުވަތަ ހުދުކުލައިގައެވެ.
މިގަހުގެ މާ ހުންނަނީ ބޮނޑިކޮށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާކުރިމަސް . ހަނާކުރުން . ހަރާންފަދަ . ހަވާދު . ބަނޑިޔަލުފެން . ކުކުޅުހަވާދު . ކޮތަނބިރިހަވާދު . ކޮތަނބިރިކަކުނި . ކޮތަނބިރިލުން . ފުނޑާހަވާދު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ