...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮތަނބިރިހަވާދު
ނ.
ކޮތަނބިރި، ދަވިއްގަނދު، ދިރި، ހިކިމިރުސް، އަސޭމިރުސް، ލޮނުމެދު، އޯބަތް، އިނގުރު، ފިޔާ، ހިކަނދި ރާނބާފަތް، ފޮނިތޮށި، ކާފޫރުތޮޅި، ކަރަންފޫ މިބާވަތްތައް ވަކި މިންވަރަކަށް އެއްކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ ހަވާދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ