...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮތަން
ނ.
ކައިރީގައި ތުނޑުހުރެފައި ވައްކޮށް ފަތްހުންނަގަހެއް.
މިއީ ބޭހަށްގެންގުޅޭ ފިލާވެއްޔެކެވެ.
މީގެފަތުގައި ކެހެރި ހުންނާނެއެވެ.
މީގެ ކިތަންމެބާވަތެއް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުވަނދެކޮތަނެ . ކަށިކޮތާ . ކާނށިކޮތަން . ކޮތަނެ . ވަލުކޮތަން . މަސްކޮތަން . ތައުރޭ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ