...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮތަރު
ނ.
ދޫނީގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ފައިކުރު ބޯކުޑަ ކަރުދޮށަށް ރީތި ކުލަކުލައަރާ ފިޔައިގެ ބާރުގަދަ ދޫންޏެކެވެ.
މިޢާންމުކޮށް ހުންނަނީ ހުދުކުލައިގައާއި މުށިކުލައިގައާއި އަޅިކުލައިގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެއިނެތި . ބިސްކޮތަރު . ބޮޑު ކޮތަރު . ކޮތަރެ . އެންމުލި . އެއްމުލިވިނަ . ވަލިކޮތަރު . ވަލުކޮތަރު . ފަންކާކޮތަރު . ފެންމުލި . ސިދުރިޔާކޮތަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ