...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮތަރުކާވިނަ
ނ.
ވިނައިގެބާވަތެއް.
މިއީ ފަތް ހިމަކޮށްހެދޭ ހުދުމަލެއް އަޅާ ވަރަށް ފުނަށް މޫހުންނަ ކައިވަތެއްވަރުގެ ވިނައެކެވެ.
އެއްޗެހީގައި ކުލަޖައްސާން މީގެ މޫ ބޭނުންކުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އެންމުލި . އެއްމުލިވިނަ . ފެންމުލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ