...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮތަޅު
ނ.
(1) އެއްޗެހި އަޅަން ތިންފަރާތުން ބައްދައިފައި އޮންނަ ކުދިގޯނި ނުވަތަ އުރަ.
(2) (މ) މޫދުގައިއުޅޭ ތަތުންފުޅި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުލިހުލިކޮތަޅު . ރަބަރުކޮތަޅު . ބިސްދުލި . ބޭސް ސުންބުލި . ކަރުތާ . ކީސާ . ކޮތަޅުހެދުން . ކޮތަޅުކެނޑުން . އަތުއުރަ . މަސާނާ . މަޑިސީލަ . ގޮނު . ގޯނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ