...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮތުވާލު
(1) ފުލުހުމީހާ.
(2) މަގުމަތި ބަލަހައްޓާ މީހާ.
(3) ރޭގަނޑަށް ރަށުތެރެ ބަލަހައްޓާ މީހާ.
(4) ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ރުކުއަޅަންދާ މީހާއާއެކު، ވެރިންގެ ފަރާތުން ފޮނުވާ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ