...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮލަވާދެމުން
މ.
(ޏ) (1) ލާނދާ އެއްލައިގެން މަސްހިފާއިރު ދާއެއްލާމީހާ ފަހަތުން މަސްފަތި ހިފައިގެން ހިންގުން.
(2) މަޖާޒު:
ތެތްފޮށާ އުފުލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ